dimecres, 9 de gener del 2008

Els origens (Extret del llibre 25 anys d'Amics de la Sardana de Cornellà)

Un bon dia de començaments de l'any 1979, en Josep Moliner i Campins, d'acord amb l'esperit i instruccions sorgides del Primer Congrés de Cultura Catalana que s'havia celebrat feia poc temps, va convocar a vàries persones de diversos àmbits de la vida social cornellanenca, però totes elles interessades en la defensa i promulgació de la nostra cultura, amb la finalitat de crear una societat sardanista que impulses, sobretot, l'ensenyament de ballar sardanes a les escoles i a l'ensems fer ballades de sardanes a tots els barris de Cornellà, doncs es va considerar que era la manera que, en una població de forta corrent migratòria, la nostra dansa fos coneguda i acceptada per tots els seus habitants, bàsicament els de nova implantació.

Després de diverses reunions i contactes, entre els mesos de maig i juny es va constituir una Junta gestora encarregada de posar en marxa l'entitat, començant per la captació de socis, redactar els estatuts i legalitzar-la davant el Covem Civil. Com no podia ser d'altra manera, es va buscar un nom adient per a la nova entitat i entre tots es va aprovar el d'Amics de la Sardana de Sardana de Cornellà'', inspirat en l'ideal d'amistat que ofereix la sardana en permetre que tothom entri a l'anella sense discriminació de cap mena. Tanmateix es va projectar i aprovar l'actual escut de l'entitat, disseny que, com es pot deduir facilment, representa la nostra ciutat envoltada per una mella sardanista, que és la principal finalitat nostres activitats.

Val a dir que des d'un bon principi aquest projecte va tenir un molt bon acolliment entre la població de Cornellà i prova d'això que en els primers mesosja es va assolir la xifra més de 160 associats.

Paral·lelament a la gestió burocràtica per legalitzar l'entitat ja es van posar en marxa les primeres activitats, comencant per l'ensenyament a les escoles a i'inici del curs escolar 1979-1980. En aquest curs ja va fer-se ensenyament als següents col·legis: Anselm Clavé, Pius XII, C.N. Sant Ildefons, C.P. Sant Ildefons, Sagrada Família i I.P.A; també se'n feia a les AA.VV. de La Gavarra, Sant Ildefons i Barri Centre, i a l'entitat Orfeó Catalònia. Per portar a terme aquesta activitat val a dir que ràpidament es va poder comptar arnb un bon nombre de persones que es van oferir desinteressadament.

En aquelles dates també es va organitzar la primera ballada de sardanes que havia de ser el primer acte oficial de la nova entitat. Aquesta primera ballada es va celebrar el dia 4 de novembre del mateix 1979, a la placa de Catalunya, amb la Cobla Mediterrània. Cal dir que aquesta cobla va començar també les seves activitats en les mateixes dates que la nostra entitat.

Mentre, com s'ha dit, s'anaven fent les gestions de legalització de l'entitat, ja s'organitzaven altres activitats i, concretament, la segona ballada fou el dia 28 de gener de 1980 a la plaga de Lluís Companys, amb la Cobla La Principal de Badalona i continuaren el 16 de marc al pati de l'escola Sant Ildefons amb motiu de la Setmana Cultural i la Cobla Maresme. El dia 23 de març es féu una ballada molt especial, ja que es va retre homenatge a la Cobla La Principal del Llobregat, que en aquells moments celebrava el seu 50 Aniversari.

El dia 4 de maig de 1980 també és una data important, ja que és el dia en que es va organitzar la primera excursió. Aquesta ens va portar a l'Aplec de Lloret de Mar, que es va celebrar en el magnífic paratge-platja de l'Ermita de Santa Cristina.

Vista general de la ballada celebrada a la plaça de Sant Ildefons el dia 6 de juny de 1980

En el decurs del 1980, es va continuar amb l'ensenyament i fent les ballades que s'havien programat, el dia 18 de maig a la placa del Trinquis amb la Cobla La Principal del Llobregat, el dia 1 de juny, també amb l'esmentada cobla, a Can Mercader amb motiu del IV Aplec Coral del Baix Llobregat, les ballades de Festa Major els dies 5 de juny a la placa de Catalunya, el 6 a la plaça del Mercat de Sant Ildefons, el 7, al mati al barri Riera (Camp de Rugbi) i per la tarda se celebra un acte molt emotiu per a tots nosaltres, que fou l'homenatge a tots els participants als Cursets de Sardanes del curs 1979-1980. Aquest acte es va celebrar a la placa de Pau Casals, amb el concurs de la cobla Sitgetana. Realment mai podrem oblidar els més de quatre-cents nens i nenes, nois i noies que van participar en aquesta festa de cloenda; feia goig veure la il·lusió
que hi posaven en ballar les seves primeres sardanes i l'alegria que tenien en rebre la medalla
commernorativa, i finalment el dia 8 ballada a la placa de Lluís Cornpanys. Es va acabar la temporada amb la ballada del dia 29 de juny al carrer Alrnirall Vierna, davant del local en que hi
havia aleshores l'AA.VV. del Barri Centre.

El mes de setembre va marcar també una fita molt important per a la nostra entitat amb l'aparició del primer "Butlleti Informatiu" adrecat, com diu el seu nom, a informar a tots els
socis de les activitats de la nostra entitat. Com a dada curiosa, en aquest primer butlletí es
facilitaven les dades del creixernent de l'entitat, que en el tancament del mes de juny de
1980, presentava els següents números: Col·legis i AA.VV. en els quals es feia ensenyament:
9; nombre de monitors: 26; alumnes participants: 515; socis: 525.

En aquest butlletí tarnbé s'informava de la composició de la Junta Gestora, integrada pels següents membres: President, Josep Moliner i Campins; Secretari, Antoni Sanahuja i Casas; Administrador, Ignasi Sayol i Vallhonrat; Vocals: Mª de la Pau Codes, Jordi Fort, Marià González, Enric Górriz, Carme Masgoret, Rosa Pedrós, Josep Plazas, Josep-Enric Raventós, Antbnia Santamaria, Elvira Tomico, Natalia Torelló, Joan Trius, Magdalena Vila, Montserrat Franco i Pepita Vicente.

L'inici de les activitats en el mes de setembre va representar l'adhesió de la nostra entitat a la Diada Nacional de Catalunya. Es va fer amb una ballada el dia 11 a la placa de Lluís Companys arnb la cobla Popular i amb una ofrena floral al monument del President màrtir, com alternativa al fet de no tenir a Cornellà cap placa ni monument dedicat a 1'11 de Setembre.

I En aquest mes de setembre també ens foren aprovats els estatuts de l'entitat i per aquest motiu es va convocar una Assemblea General Ordinaria, celebrada el dia 17 d'octubre, per substituir la vigent Junta gestora, en la primera Junta Directiva oficial, (d'acord amb els estatuts. Aquesta primera Junta, va constituir-se amb els següents càrrecs:

President: Josep Moliner Campins
Secretari: Antoni Sanahuja Casas
Administrador: Ignasi Sayol Vallhonrat


Vocalies

Joan Trius Panades - Ensenyament i monitors
Jordi Fort Font - Arxiu i Publicitat
Josep Plazas Sola - Relacions externes
Josep E. Raventós Valls - Butlleti
Manuel Duran Panades - Fotografia i gravació
Enric Górriz Nuet - Excursions i filmació
Francesc Lerín López - Audicions
Manuel Riobello Blanco - Activitats diverses