dissabte, 19 de gener del 2008

Assemblea General Ordinària

El proper dia 3 de febrer, a a dos quarts de dotze del migdia, tindrà lloc al nostre estatge social, l'Assemblea General Ordinària.

La primera convocatòria serà a dos quarts de dotze i la segona a les dotze, i es tractarà els temes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura de la memòria de les activitats de l'any.
2.- Estat de comptes i pressupost per l'any 2008.
3.- Revisió de quotes anuals.
4.- Presentació de candidats a la Junta Directiva.
5.- Renovació de càrrecs i nomenament de la Junta.
6.- Projectes per l'any 2008
7.- Precs i preguntes.

A la cloenda de l'acte, s'oferirà un aperitiu als assistents.
Esperem la vostra assistència i us saludem ben cordialment