dissabte, 23 de març del 2013

Acte cultural

Diumenge 7 d'abril de 2013 a les 6 de la tarda

Patronat Cultural i Recreatiu

Homenatge a tots els socis

Amb la Cobla Ciutat de Cornellà
Direcció musical: Francesc Gregori i Pons

Entrada gratuïta

Concert de sardanes i música per a cobla

1ª Part

1.- Cornellà dansa - Martirià Font i Coll
2.- Els dansaires del patronat - Jaume Vilà i Mèlic (Javimel)
3.- Cornellà fent camí - Carles Santiago i Roig
4.- Amics de Cornellà - Jaume Ventura i Tort
5.- Sardanes a Cornellà - Francesc Mas i Ros

2ª Part

Mariagna - Josep Maria Boix i Risech (sardana obligada de tible)
Abril a Cornellà -  Joaquim Soms i Janer (amb motiu del seu traspàs)
La petita princesa - Jordi León i Royo (sardana de lluïment de flabiol)
Contradansa - Manuel Oltra i Ferrer (Variacions del popular balla la Contradansa d'Alentorn)

Acordió i cobla
Patronat cent anys - Carles Santiago i Roig (dedicada al centenari del patronat Cultural i Recreatiu)
El valset de Cornellà - Carles Santiago i Roig (dedicada a la Federació Aplec de la Sardana de Cornellà)

Tible i acordió solistes - Carles Santiago i Roig
Flabiol solista - Jordi León i Royo