dijous, 9 de juliol del 2009

Exit de l'arribada de la Flama del Canigó a Cornellà

Per atestiguar aquest exit observeu aquestes fotografíes