divendres, 16 de gener del 2009

Assemblea General Ordinària I Assemblea extraordinària

El proper dia 1 de febrer, a dos quarts de dotze del migdia, tindrà lloc l'Assemblea General Ordinària, seguidament a les a les dotze una Assemblea Extraordinària, que com a punt únic punt, tractarà de l'aprovació del nou estatut de l'entitat.

Ordre del dia

  1. Lectura de la memòria de les activitats de l'any.
  2. Estat de comptes i pressupost per l'any 2009.
  3. Revisió de quotes anuals.
  4. Presentació de candidats a la Junta Directiva.
  5. Renovació de càrrecs i nomenament de la Junta.
  6. Projectes per l'any 2009
  7. Precs i preguntes

Com altres anys, demanem col·laboradors per ampliar la Junta Directiva, per la qual cosa voldríem animar a tots aquells que vulguin participar en les diferents activitats que porta terme la nostra Entitat.

Si esteu interessats, podeu dirigir-os a qualsevol membre de la Junta, o bé abans de l'Assemblea.

Esperem les vostres adhesions i us saludem ben cordialement,

Amics de la Sardana de Cornellà